CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUẬN THÀNH CÔNG

facebook
Zalo

ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN

TÊ GIẢM (REDUCING TEE)
Giá: Liên hệ
Y45 (45 WYE)
Giá: Liên hệ
MẶT BÍT (FLANGE)
Giá: Liên hệ
NỐI (SOCKET)
Giá: Liên hệ
TÊ ( TEE)
Giá: Liên hệ
TÊ CONG GIẢM
Giá: Liên hệ
CON THỎ (SIPHONG) PVC ISO
Giá: Liên hệ
VAN CẦU NHỰA PVC ISO
Giá: Liên hệ
SIPHONG (CON THỎ)
Giá: Liên hệ
BÍCH ĐƠN ĐẦU NONG
Giá: Liên hệ
CHỤP LỘC NƯỚC
Giá: Liên hệ
KEO DÁN PVC
Giá: Liên hệ
CO REN NGOÀI ĐỒNG PVC
Giá: Liên hệ
Co 90 (độ) PPR Bình Minh
Giá: Liên hệ
icon-diachi09.789.38.328
icon-diachi028.3636.5249