CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUẬN THÀNH CÔNG

facebook
Zalo

ĐỆ NHẤT

TÊ GIẢM (REDUCING TEE)
Giá: Liên hệ
Y45 (45 WYE)
Giá: Liên hệ
MẶT BÍT (FLANGE)
Giá: Liên hệ
NỐI (SOCKET)
Giá: Liên hệ
TÊ ( TEE)
Giá: Liên hệ
TÊ CONG GIẢM
Giá: Liên hệ
PVC Đệ Nhất
Giá: Liên hệ
PPR Đệ Nhất
Giá: Liên hệ
HDPE Đệ Nhất
Giá: Liên hệ
icon-diachi09.789.38.328
icon-diachi028.3636.5249